Disclaimer

Disclaimer voor www.mibellahair.com

Mibella Hair (Kamer van Koophandel: 64087123), verleent u hierbij toegang tot www.mibellahair.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Mibella Hair behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Mibella Hair spant zich in om de inhoud van www.mibellahair.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.mibellahair.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mibella Hair.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.mibellahair.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Mibella Hair. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.mibellahair.com. Mibella Hair oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.mibellahair.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mibella Hair nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mibella Hair en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mibella Hair, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Brazilian hair | Front lace wig | Full lace pruik | Full lace wig | Goedkope lace wigs | Haarmatten | Lace pruik | Haarwerken | Lace wig | Weave kopen |